Zaloguj się

Case study

Automatyzacja analizy zdjęć termograficznych paneli PV
Współpraca Get Vision z Nomad Electric

Wprowadzenie

Diagnostyka wielkoskalowych elektrowni PV z wykorzystaniem dronów z kamerą termowizyjną odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu ich optymalnej wydajności. W 2022 roku wraz z Nomad Electric rozpoczęliśmy prace nad stworzeniem innowacyjnego produktu automatyzującego analizę zdjęć wykonanych w trakcie inspekcji instalacji.

Nomad Electric jest liderem w obszarze zarządzania i serwisowania (O&M / Operations & Maintenance) wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych. Spółka ma portfel projektów o łącznej mocy ponad 1,1 GWp, zarządza elektrowniami PV poprzez nowoczesne Centrum Monitoringu i wykorzystuje autorskie oprogramowanie SCADA Nomad NX. Spółka stale maksymalizuje rentowność instalacji, którymi zarządza także dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii. Poszukiwali partnera technologicznego, z którym mogliby stworzyć rozwiązanie szyte na miarę dla obszaru O&M. Rozpoczęliśmy współpracę, w trakcie której Nomad Electric wniósł swoje bogate doświadczenie i specjalistyczną wiedzę.

Wyzwanie

Manualne przetwarzanie i interpretacja zdjęć z obrazowania termowizyjnego są bardzo czasochłonne i wymagają znacznych nakładów pracy, co powoduje, że okres oczekiwania na finalny raport jest długi. Nomad Electric szukał rozwiązania opartego na sztucznej inteligencji, które zautomatyzuje ten proces i przyspieszy identyfikację usterek czy awarii.

Rozwiązanie

 

Wspólnie opracowaliśmy innowacyjny produkt, który wykorzystuje internetową platformę analizy obrazów Get Vision do automatyzacji analizy zdjęć termograficznych paneli PV.

 

Rozwiązanie składa się z następujących elementów:

Zaawansowane algorytmy

 

Get Vision wykorzystał sztuczną inteligencję i machine learning do automatycznego przetwarzania i interpretacji zdjęć termograficznych. Algorytmy dokładnie identyfikują oraz kategoryzują różne rodzaje usterek czy awarii paneli fotowoltaicznych (np. uszkodzenia diod bocznikujących, awarie pełnych stringów, hot spoty, zacienienia spowodowane wzrostem roślinności). Automatycznie generują one także informacje o wpływie zidentyfikowanych awarii na produkcję energii elektrycznej oraz wskazują na lokalizację uszkodzenia w parku solarnym (ortofotomapa).

Interfejs użytkownika

 

jest bardzo intuicyjny i umożliwia technikom łatwe korzystanie z platformy – załadowanie plików, przeglądanie wyników analizy oraz generowanie raportów.

Moduł raportowy

 

umożliwia monitorowanie poszczególnych wskaźników inspekcji na przestrzeni czasu, w perspektywie pojedynczych obiektów, jak i całych farm.

Korzyści

Usprawnienie procesu
Automatyzacja analizy zdjęć termograficznych z inspekcji pozwala na przyspieszenie wygenerowania raportu z procesu inspekcji.
Szybka identyfikacja usterek
Dzięki zaawansowanym algorytmom sztucznej inteligencji, produkt umożliwia dokładniejszą identyfikację potencjalnych usterek czy awarii.
Specjalistyczna wiedza
Nomad Electric wniósł swoje specjalistyczne doświadczenie i wiedzę na temat modułów PV i aktywnie wspierał proces tworzenia platformy Get Vision, co gwarantuje dostarczenie klientom najbardziej innowacyjnych i efektywnych rozwiązań dla O&M.

Dzięki temu nowatorskiemu produktowi inspekcje stają się bardziej precyzyjne, niezawodne i efektywne, przyczyniając się do zwiększenia wydajności i trwałości paneli PV.

Skontaktuj się z nami

Get Vision Sp. z o.o.
Wacława Sieroszewskiego 12/3
81-376 Gdynia, Polska
NIP: 7011063031

Get Vision Sp. z o.o.
Wacława Sieroszewskiego 12/3
81-376 Gdynia, Polska
NIP: 7011063031

+48 730 180 220 biuro@getvision.pl